Mezinárodní i vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, jinak také zvaná jako dohoda ADR. Naše společnost nabízí přepravu ADR na vozidlech s hydraulickou rukou.

Objednat si u nás můžete přepravu zboží těchto ADR tříd:

 • Třída 2 – Plyny
 • Třída 3 – Hořlavé kapaliny
 • Třída 4.1 – Hořlavé tuhé látky
 • Třída 4.2 – Samozápalné látky
 • Třída 4.3 – Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
 • Třída 5.1 – Látky podporující hoření
 • Třída 5.2 – Organické peroxidy
 • Třída 6.1 – Toxické látky
 • Třída 6.2 – Infekční látky
 • Třída 8 – Žíravé látky
 • Třída 9 – jiné nebezpečné látky a předměty

Na Váš dotaz vyhotovíme konkrétní cenovou nabídku. Přepravy provádíme na základě závazné objednávky faxem nebo emailem.