Časté dotazy

Naše hydraulická ruka s největšími současnými parametry má horizontální dosah 16, 5 má vertikální dosah háku 22 metrů. Pro upřesnění vašeho dotazu volejte dispečink nákladní autodopravy společnosti KUGR.

Hydraulickou rukou dokážeme přemístit břemeno o váze 8-10 tun. Pro upřesnění vašeho dotazu volejte dispečink nákladní autodopravy společností KUGR.

V současné době je 15 vozidel dopravní společnosti KUGR vybaveno hydraulickou rukou.

Přepravujeme stavení buňky, sklady i kontejnery. Převážíme i ty buňky, které mají nadměrnou délku i šířku. Stavební kontejnery dokáže hydraulická ruka uložit na sebe až do výšky třetího patra. Pro upřesnění vašeho dotazu volejte dispečink nákladní autodopravy společnosti KUGR.

Nákladní automobil s hydraulickou rukou uveze podle typu 8-10 tun nákladu. Pokud bude spřažen do soupravy s přívěsem jeho užitečná nosnost bude 22–24 tun nákladu. Pro upřesnění vašeho dotazu volejte dispečink nákladní autodopravy společnosti KUGR.

Autodoprava KUGR má transportní povolení pro přepravu nadměrných nákladů do šířky 3,5 m a výšky do 4,5 m. Maximální povolená délka nákladu je odvislá od typu vozidla. Pro upřesnění vašeho dotazu volejte dispečink nákladní autodopravy společnosti KUGR.

Nákladní vozidla autodopravy KUGR mají většinově vystavené povolení pro vjezd do centra Prahy.

Podkladem pro stanovení ceny za dopravuje typ nákladního vozidla, a technické parametry použité hydraulické ruky. Dále je ovlivněna celkovým rozsahem zakázky a místem jejího uskutečnění. Druh dopravy (nadměrný náklad, přeprava ADR) mají svoje specifika při stanovení ceny. Cenovou nabídku vám rádi nezávazně připravíme.

Přepravu nebezpečných nákladů (kategorie ADR) zajišťují naše vozidla s hydraulickou rukou. Přepravujeme náklady ADR s výjimkou třídy l a 7.Pro upřesnění vašeho dotazu volejte dispečink nákladní autodopravy společnosti KUGR.

Některá vozidla nákladní dopravy nemají možnost okamžitého dojezdu na místo určení s vašim nákladem. V těchto případech dopravní společnost KUGR nabízí převzetí a vykládku materiálu ve vlastních skladových prostorách a následně jeho dopravu vhodným vozidle v potřebném čase na místo jeho dalšího použití. Tomuto procesu říkáme dělení a skladování ucelených i dílčích vozových zásilek. Uskladněnému zboží je věnována náležitá pozornost.