Stavba protipovodňových bariér v Praze

Společnost KUGR dlouhodobě spolupracuje se Správou služeb hlavního města Prahy při výstavbě a instalaci protipovodňových opatření na území města. Naše společnost se účastní, všech mimořádných situací, kdy je město ohroženo povodněmi.  Zároveň jsme partnerem všech cvičení záchranného systému a to již od roku 2002.

IMAG0141-min

Galerie reference